• SŁUCHAJ ONLINE
Siedem obwodnic powstanie na Dolnym Śląsku w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic


Na liście znalazły się obwodnice Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12, Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3, Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25, Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15, Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46.

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

22 sierpnia 2018 r. podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pn „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. Obecnie trwają prace nad dokumentacją. Wykonawca, Transprojekt Gdański, analizuje cztery warianty przebiegu trasy. Od 26 listopada do 4 grudnia ubiegłego roku odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. Podczas spotkań zaprezentowane zostały rozwiązania projektowe dla obwodnicy Głogowa, a każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi przyszłej inwestycji i wyrażenia opinii dotyczących tego przedsięwzięcia. W sierpniu br. zakończyła się inwentaryzacja przyrodnicza dla wszystkich wariantów. Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego projektu robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych, następnie wykonywane zostaną terenowe badania geologiczne.

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki tej obwodnicy Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miejscowość. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3 Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca (WYG International Sp. z o.o.) wykonuje opracowania w zakresie STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. Obecnie trwają prace projektowe nad STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa oraz wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej. Trwa również inwentaryzacja przyrodnicza. W IV kwartale 2020 r. planuje się przeprowadzenie spotkań informacyjnych dotyczących całej inwestycji.  

 

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego – aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

 

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z Miastem Legnica. Długość odcinka miejskiego i pozamiejskiego wynosi łącznie ok. 3,6 km, w tym na terenie pozamiejskim, realizowanym przez GDDKiA, ok. 2,8 km. W sierpniu br. otwarte zostały ofert w przetargu na dokumentację dla obwodnicy Legnicy. Zgłosiło się sześć firm i obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert. Więcej informacji o inwestycji TUTAJ

 

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.  

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25

Celem budowy obwodnicy Międzyborza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Obecnie ruch koncentruje się na kierunku północ-południe od S8 w kierunku DK11. Docelowo drogę krajową nr 11 ma zastąpić droga ekspresowa S11. Początek ma stanowić zrealizowana już obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego i jest pierwszym elementem przyszłego korytarza S11. Dzięki temu nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Międzyborzu. W IV kwartale br. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami Koncepcji Programowej.  

Obwodnica Milicza w ciągu DK15

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.1 września 2020 roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z elementami Koncepcji Programowej dla obwodnicy Milicza. Termin składania ofert przypada na 5 października br.  

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania wypadków na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. 20 sierpnia br. dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z elementami Koncepcji Programowej. Więcej informacji w linku TUTAJ

We wrześniu planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą.  

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. W tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację STEŚ wraz z elementami Koncepcji Programowej. Programu budowy 100 obwodnic zaplanowany został na lata 2020-2030. Budowa obwodnic poprawi bezpieczeństwo na drogach, wyprowadzi ruch z zatłoczonych miast, zmniejszy hałas i poprawi przepustowości na sieci drogowej.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm